Foto zo sv. omše pod Kýčerou

"Môže ľutovať každý, kto mohol, a nešiel..." - takto jedna z pútničiek zhrnula svoje dojmy zo stretnutia v sedle pod Kýčerou. Chlad, vietor a hmla sa stali len kulisou srdečného stretnutia ľudí, ktorí prišli ku krížu ďakovať i prosiť. Prišlo vyše 300 ľudí z rôznych smerov. Napriek (vďaka?) počasiu i námahe sme sa mohli opäť na chvíľu "vrátiť do ticha prírody... duše...".

Fotografie zo stretnutia sú tu.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým bolo stretnutie pri kríži aj po jedenástykrát povzbudením - kňazom, ktorí celebrovali sv. omšu (vdp. Štefan Barilla a vdp. Pavol Mičúch), deťom - spevákom z Kamennej Poruby, pánovi kostolníkovi a všetkým, čo prijali službu pri liturgii. V sedle pod Hnilickou Kýčerou pribudla nová zvonica, za ktorú vďačíme p. Pavlovi Kasmanovi a jeho spolupracovníkom z Kamennej Poruby. 

Počas príhovoru nám vdp. Mičuch porozprával o histórii kríža na tomto mieste - časom uverejníme na webe.