Rodina je nenahraditeľná

V našom OZ sa deťom a rodinám venujeme nielen v rámci ekovýchovy, ale už niekoľko rokov spolupracujeme aj na rôznych aktivitách pre náhradné rodiny. V októbri (13. 10. 2018) sme pripravili stretnutie rodín v Žiline na Hájiku.

Stretlo sa vyšed 100 účastníkov - rodiča a deti z adoptívnych, pestúnskych a profesionálnych rodín,  ale aj priatelia týchto detí, dobrovoľníci, pracovníci z MVO zaoberajúci sa náhradnou rodinnou starostlivosťou. Cieľom bolo stráviť spoločne čas, vzájomne sa povzbudiť,  zdieľať skúsenosti náhradného rodičovstva tým, ktorí takýto krok zvažujú. Mottom podujatia bolo "Rodina je nenahraditeľná", lebo toto je istota, ktorú majú všetci náhradní rodičia - dieťaťu nie je dobre v ústave, v detskom domove. Dieľa potrebuje rodinu. 
Bohatý program októbrového popoludnia na Hájiku zahŕňal odbornú prednášku, duchovný program, spoločné občerstvenie, diskusiu rodičov. Špeciálny niekoľkohodinový program mali deti - dobrovoľníci pre ne pripavili tvorivé dielne. Vyrábali spolu krásne svietniky, maľovali a ozdobovali papierové tašky, vytvárali dekorácie z koráliek, magnetky s monogramom a ďalšie veci, z ktorých mnohé boli darčekom pre rodičov. Stretnutie náhradných rodín sa uskutočnilo vďaka podpore spoločnosti Siemens, s.r.o.  Ďakujeme!