V Rajci s odpadom vyhadzujeme aj peniaze

Ak sa nezmení množstvo komunálneho odpadu v Rajci a podiel vyseparovanej zložky, v rozpočte bude v r. 2020 potrebné nájsť „zvyšných“ 26 000 €, v roku 2021 až 37 000 €. Tieto budú chýbať v iných kapitolách rozpočtu, resp. ich mesto získa navýšením poplatkov za komunálny odpad.

Okrem prevádzky skládky a vývozu je obec povinná platiť poplatky za skládkovanie odpadu. Tieto sa po novom odvíjajú od toho, koľko odpadu v predchádzajúcom roku obec vyseparovala. Každým rokom budú poplatky rásť tak, že znevýhodnia obce, ktoré málo triedia. Podľa informácie na webe mesta sme v Rajci v r. 2018 vytriedili len 22,9 % z celkového objemu cca 2219 ton komunálneho odpadu. Rajec tento rok zaplatí za uloženie odpadu na skládku poplatok 10 € za tonu pre Environmentálny fond. Ak sa triedenie nezlepší, v roku 2021 bude mesto platiť za uloženie tony odpadu až 27 € (nárast o 17 € na tonu oproti súčasnosti). 

Navyše odpad nie je len ekonomický problém, ale aj environmentálna záťaž. Triedenie a recyklácia sú pritom len jedným, nie všemocným nástrojom na zlepšenie stavu (ideálne je odpad vôbec nevyprodukovať, resp. minimalizovať, keďže ani recyklácia nie je vždy efektívne riešenie).

Na 1 obyvateľa Rajca pripadá produkcia takmer 380 kg komunálneho odpadu na rok. Z toho je vytriedená necelá štvrtina, zvyšok končí na skládke. 
Obyvatelia, ktorí odpad triedia, resp. sa ho snažia minimalizovať, v každom prípade doplatia (resp. už doplácajú) na nezodpovedných Rajčanov, ktorým je to jedno. V Rajci je dostatok možností odpad triediť, kompostovať a pod. Nechýbajú ani informácie, ako odpad triediť. Chýba len obyčajná ľudská slušnosť. V každom prípade sme zvedaví, ako s údajom 22,9 % naloží vedenie mesta.

Pre porovnanie – úroveň vytriedenia v niektorých obciach (zaokrúhlene) :
Rajec: 23 %
Konská 29 %
Rajecké Teplice 19 %
Porúbka 24 %
Ďurčiná 14 %
Šuja 15 % 
Domaniža 21 %
Prečín 12 %
Pružina 16 %
Považská Bystrica 27 %
Púchov 47 %
Kysucké NM 56% (!!!) 
Čadca 36 %
Svrčinovec 9 %
Čierne 10 %
Skalité 10 %
Varín 21 % 
Kľačno 16 %
Nitrianske Pravno 19 %