Kde býva včielka Maja?

Jesenné počasie tento rok praje našim ekovýchovným aktivitám. Niekoľko dopoludní sme strávili s predškolákmi z rajeckej materskej školy, popoludnia zas na ekovýchovných vychádzkach s malými deťmi a ich rodičmi. Zvlášť vydarená bola návšteva včelnice vo Fačkove, kde sa nám pán včelár Ladislav Balvan venoval s veľkým entuziazmom. Ďakujeme!

Čítať ďalej...

Deti v prírode - ohrozený druh

Od júla tohto roka veľká časť našich aktivít patrí deťom. Začali sme s realizáciou projektu "Deti v prírode - ohrozený druh“, ktorým chceme dostať viac detí von do prírody. Plánujeme množstvo ekovýchovných programov pre deti, semináre, nové inšpirácie pre rodiny na pobyt vonku. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Ďakujeme!

Čítať ďalej...

Vedecká hračka - nielen pre deti

Pozývame Vás na interaktívnu výstavu v rajeckej škole. Mladých vedcov, deti, a všetkých, ktorí sa chcú múdro hrať a pritom sa niečo naučiť, pozývame vyskúšať si vedecké hračky. Interaktívna výstava pri hre s nevšednými aj bežnými hračkami umožní návštevníkom poznávať niektoré fyzikálne zákonitosti, súvisiace najmä s rovnováhou, ťažiskom, pohybom a magnetizmom. 

Čítať ďalej...

Deti v prírode - ohrozený druh

Od októbra 2017 sa v Tilii venujeme aj najmenším deťom – škôlkarom. V spolupráci s Rodinným centrom Paletka sme v Rajci pripravili krúžok, ktorým chceme motivovať deti a ich rodičov tráviť viac času v prírode a spoznávať svet okolo nás. K enviro – krúžku patrí aj tvorivá práca s deťmi, pri ktorej si spolu s rodičmi vyrobia „pripomienku“ z krúžku na doma. Stretávame sa väčšinou v stredu popoludní. 

Čítať ďalej...

Kukučie mláďatá

Viacerí z nášho OZ Tilia sme náhradnými rodičmi. Preto sa okrem komunitných a ochranárskych aktivít dlhodobo stretáme aj v rámci akcií a stretnutí  náhradných rodín. Projekt Kukučie mláďatá realizovaný v roku 2017 prepojil práve tieto témy náhradného rodičovstva s našou dlhodobou činnosťou v environmentálnej výchove.

Čítať ďalej...