Kukučie mláďatá

Viacerí z nášho OZ Tilia sme náhradnými rodičmi. Preto sa okrem komunitných a ochranárskych aktivít dlhodobo stretáme aj v rámci akcií a stretnutí  náhradných rodín. Projekt Kukučie mláďatá realizovaný v roku 2017 prepojil práve tieto témy náhradného rodičovstva s našou dlhodobou činnosťou v environmentálnej výchove.

Aby stretnutia náhradných rodín neboli len o psychologických a pedagogických témach, využili sme to, v čom sme v našom OZ doma - ekovýchovu a tvorivú prácu s deťmi. Posledný septembrový víkend sme s 12 náhradnými rodinami strávili v Oščadnici.  Víkendové stretnutie bolo výsledkom spolupráce OZ Tilia z Rajca a Centra Návrat v Žiline. Nosnou témou pobytu bola Životná história prijatých detí. Rodičom tému sprostredkovali Ivetka Keblušková a Majka Brezániová z Centra Návrat v Žiline. Ďakujeme im, aj dobrovoľníkom, ktorí venovali čas našim rozmanitým deťom. Nechýbali prírodovedné aj výtvarné aktivity, šport, hry, „pokladovka“ či filmový večer. Veľké nadšenie sprevádzalo spoločnú tvorivú dielňu detí a rodičov – namaľovali si svoje originálne tašky s prírodnými motívmi.

Pobyt náhradných rodín sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne (projekt Kukučie mláďatá) a spoločnosti Siemens, s.r.o. (zamestnanecký grantový program). Projekt Kukučie mláďatá zahŕňa množstvo ďalších aktivít. Medzi ne patrí podpora žilinského klubu náhradných rodín - vytvorenie klubovej knižnice, ekovýchovné a tvorivé aktivity pre deti na stretnutiach klubu a vzdelávanie dobrovoľníkov (kurz prvej pomoci zameraný na pomoc deťom). Veľký záujem náhradných rodín bol aj o seminár v Žiline so Janette Motlovou – Rómske dieťa v nerómskej rodine.