Vedecká hračka - nielen pre deti

Pozývame Vás na interaktívnu výstavu v rajeckej škole. Mladých vedcov, deti, a všetkých, ktorí sa chcú múdro hrať a pritom sa niečo naučiť, pozývame vyskúšať si vedecké hračky. Interaktívna výstava pri hre s nevšednými aj bežnými hračkami umožní návštevníkom poznávať niektoré fyzikálne zákonitosti, súvisiace najmä s rovnováhou, ťažiskom, pohybom a magnetizmom. 

Kde:         Katolícka spojená škola v Rajci (oproti kostolu, prízemie)
Kedy:       8. - 28. februára 2018 vopred dohodnuté skupiny/triedy
                18. a 19. februára 2018 pre verejnosť (čas upresníme)
Vstupné: 1,- €
 
Autorka výstavy: Ing. Beáta Puobišová, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica