Zelená škola inšpiruje k zmene

V školskom roku 2017/2018 sme sa radi zapojili do spolupráce s Katolíckou spojenou školou v Rajci, ktorá v rámci programu Zelená škola realizovala projekt Ekoučebňa v batohu. Jedným z výstupov projektu je sprievodca lokalitami v Rajci a okolí, ktoré môžu byť miestom výučby v teréne, ale aj inšpiráciou, ktorým smerom sa vydať na prechádzku. Materiál je na stiahnutie dostupný aj na našej stránke - TU

Ďakujeme pani učiteľke Katke Židekovej, grafičke Zuzke Hruškovej, fotografom a všetkým spolupracovníkom, vďaka ktorým vznikla brožúrka - sprievodca lokalitami, a už teraz sa tešíme na ďalšie, rozšírené vydanie. Námety od širokej verejnosti sú očakávané :-). 
Projekt Katolíckej spojenej školy Ekoučebňa v batohu je realizovaný v rámci grantového programu Kancelárie prorgamu Zelená škola "Pomáhame vyrásť", program podporila DM drogerie markt, s.r.o.