Deti v prírode - ohrozený druh

Od júla tohto roka veľká časť našich aktivít patrí deťom. Začali sme s realizáciou projektu "Deti v prírode - ohrozený druh“, ktorým chceme dostať viac detí von do prírody. Plánujeme množstvo ekovýchovných programov pre deti, semináre, nové inšpirácie pre rodiny na pobyt vonku. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Ďakujeme!

Od vzniku nášho združenia (a mnohí aj dlho predtým) robíme väčšinu aktivít organizácie vonku. Sadíme, pozorujeme, chránime, kosíme, chodíme po horách. S deťmi, s rodinami, s ľuďmi z nášho okolia, s množstvom dobrovoľníkov. Teraz v tom pokračujeme - chceme deti o prírode učiť v prírode. Existuje veľa klinických štúdií a výskumov o tom, ako pobyt v prírode vplýva na fyzické a duševné zdravie dieťaťa, ale tiež na sociálny rozvoj a učenie.  Stačí byť v prírode, aj bez štruktúrovanej hry, zato so zeleňou, vodou, blatom... Poznatky o tom, ako môže deti a celú spoločnosť ovplyvniť podiel času, ktorý deti trávia vonku, chceme posúvať rodičom a učiteľom detí a inšpirovať ich, ako motivovať deti byť vonku. Okrem pravidelných aktivít s deťmi a rodinami vonku (krúžky v škôlke, program v prírode) chceme vzdelávať rodičov a MVO, pripravíme seminár, publikáciu, články na web a pod. Špeciálny workshop s kolegami z ČR bude zameraný na "pátračky", tzv. questing - hra s hľadaním konkrétnych bodov v prírode. Pripravíme nové trasy týchto hier, zverejníme tipy na výlety s deťmi v prírode. Vezmeme deti von do prírody, a ich rodičov a blízke osoby naučíme, prečo a ako tráviť čas vonku.

Ďalšie informácie zverejníme priebežne na našej webstránke.