Včelárov rok v "Doma v záhrade"

V januárovom čísle Doma v záhrade nájdete krásnu, užitočnú a zaujímavú príručku Včelárov rok, ktorú spísal Marcel Antal. Číslo spolu s príručkou nájdete na pultoch novinových stánkov. Odporúčame :-). 

Okrem včelárskeho obsahu nájdete v tomto čísle aj niečo ku košikárstvu od Petra Jurigu (učí nás košikáriť v Rajci) a nechýba ani ovocinárska téma od Janka Veselého. Príjemné čítanie!