Kontakty

Tilia, občianske združenie

  • Bankové spojenie - IBAN: SK0309000000000423632608 (Slovenská sporiteľňa)
  • IČO:   37977300
  • DIČ:  2022206472
  • Štatutári združenia: Eva Stanková, Eva Ondrová
  • Vedenie turistického krúžku: Karol Uhlárik
  • Koordinácia monitoringu netopierov: Ivana Labudíková
  • Koordinácia ovocinárskych aktivít: Ján Veselý