Úspešný netopierí večer v Rajci

V nedeľu 1. septembra 2013 sa v Rajci uskutočnil netopierí večer - Batnight. Pozvanie na túto akciu prijalo takmer 100 ľudí. Úvod stretnutia patril prednáške o netopieroch Rajeckej doliny, využití ultrazvukových detektorov vo výskume, výsledkoch monitoringu a ochrane dážďovníkov a netopierov pri zatepľovaní panelových domov. Do diskusie sa svojimi postrehmi a skúsenosťami zapojili aj starší obyvatelia Rajca, ktorí sa tiež aktívne venujú ochrane prírody.

 

Náš spoločný večer pokračoval koncertom komorného zoskupenia AdHoc, ktorí si na túto príležitosť pripravili batmanovský hudobný špeciál. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, kde si mohli vystrihnúť siluety netopierov a vyzdobiť tašky a vrecúška obrázkami netopierov. Po zotmení sme sa presunili k rajeckému kostolu, kde sme sledovali vyletovanie netopierov z podkrovia kostola. Akciou sa nám podarilo osloviť širokú verejnosť, zaujalo aj netradičné spojenie prírodovednej témy s hudobným programom, to všetko v rodinnej atmosfére... Akcia bola vyvrcholením projektu Ako komunikujú batmani. Projekt OZ Tilia bol podporený Nadáciou Ekopolis, Spoločnosťou O2 a Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu ThinkBig. Odborný program netopieroeho večera sa konal v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku

Fotografie z akcie nájdete tu: Foto Batnight Rajec