Život s netopiermi v rajeckom kostole

 
V roku 2015 sme začali desiaty rok realizácie konkrétnych opatrení v podkroví kostola v Rajci našim združením. Tieto majú za cieľ bezkonfliktné spolunažívanie farníkov a netopierov. Už v 90. rokoch sa ochrancovia prírody z Rajca (L. Židek, K. Huljak a i.) zaslúžili o zachovanie kolónie v kostole, a urobili prvé práce. Mali sme teda na čo nadviazať.
Pomáhame prírode, čiže aj ľuďom...  Ďakujeme všetkým, čo priložili ruku k dielu :-):
- správcom farnosti za pochopenie pre týchto "obyvateľov" kostola, 
- Spoločnosti pre ochranu netopierov, BROZ a ŠOP SR za odbornú spoluprácu
- Nadácii Orange a darcom 2% dane za finančnú pomoc
- a najmä všetkým, čo pomohli dobrovoľníckou prácou (doteraz vykonané práce za 10 rokov odhadujeme na viac ako 1000 hodín) - čistenie podkrovia od guána, realizácia a údržba plošín zachytávajúcich guáno, zabezpečenie financií pre aktivity, fotodokumentácia, zoologický monitoring kolónie...