Vo Fačkove vysadené

Renetky, citrónky, kožovky aj jaderničky. Veľká pestrosť názvov krajových odrôd, ale najmä pestrosť chutí, ktoré o pár rokov na stromoch dozrejú v ovocí. V utorok ráno 7. 11. sa Rajecká dolina kúpala v slnku. Na južnom okraji Fačkova, s kulisou farebných kopcov, stáda ovečiek a chumáčov hmly v dolinkách, už boli pripravené sadenice nových stromov a všetko, čo k výsadbe patrí.

Skupinka nadšencov pre stromy sa stretla na ovocinárskom kurze "Sadíme dlhoveké stromy".  Lektor Janko Veselý porozprával o zakladaní výsadby, výbere sadeníc, spôsobe výsadby a pod. Široká téma bola skôr len inšpiráciou, čomu všetkému sa záujemcovia o sadenie môžu venovať, čo si ešte naštudovať. Po vysadení niekoľkých stromov - v súlade s prírode blízkym ovocinárstvom - sme sa presunuli do areálu základnej školy. Spolu s deťmi sme zasadili ďalších 5 ovocných stromov, pochutnali si na kapustnici a zohriali s av školskej učebni pri premietaní.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým aj tento deň priniesol svoje ovocie :-): Lackovi Balvanovi za poskytnutie priestorov pre výsadbu a pripravenie potrebných vecí k výsadbe, Jankovi Veselému za lektorovanie, Ivke Labudíkovej za servis pri občerstvení, Hromadovcom za výbornú kapustnicu, vedeniu školy a obce za spoluprácu pri výsadbe v areáli školy. Výsadbu sme zrealizovali vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s.v rámci granotvého programu Zelené oázy.

Kvalitné fotografie máme aj tentokrát vďaka Karolovi Uhlárikovi:

Fotografie z výsadby - link