Tretí orechový dôchodkový pilier

Do Vašej pozornosti - článok v Pravde, už aj v elektronickom vydaní: 
Krajine vracajú génia loci 
O stromoch v krajine, odrodách ovocín, o našich sadároch a nadšencoch pre krajší kraj, ktorý pretvárajú. Aj o tom, že založenie orechového sadu môže byť prilepšením na dôchodku :-). Príjemné čítanie.