Domáce škôlkarstvo

Zakladať ovocné sady, ale ako keď na trhu nie sú dostupné výpestky vhodné na tento účel? Pestovať staré ovocné odrody, ale ako, keď sa škôlky ženú hlavne za novinkami? Odpoveďou na tento čas je aj domáce škôlkarstvo. V aprílovom čísle Doma v záhrade nájdete ovocinársku príručku, ako si vlastnoručne dopestovať vitálne zdravé stromy a kríky. Príjemné čítanie!