Vysadené :-)

V sobotu 25. apríla sme sa opäť stretli  na lokalite Drieňová medzi Rajcom a Ďurčinou. Pribudli ďalšie desiatky stromov, pre ktoré sme najskôr vykopali jamy, potom sme zasadili stromy, upevnili k nim podpery a ochranné pletivo, všetky stromy sme výdatne poliali, keďže po minulom "zimnom" dni v sobotu prišla jar a príjemné slnko nás hrialo celý deň podobne ako radosť z nového sadu. Ďakujem všetkým, ktorí prišli sadiť, hocijako pomôcť, za nachystané občerstvenie, fotodokumentáciu...

Fotografie Karola Uhlárika nájdete po kliknutí sem. 

 

Zámerom projektu Ovocná štafeta je nadviazať na prácu rajeckého rodáka Romualda Zaymusa (pomológ, kňaz, literát, 19. stor.; šľachtil stromy, zakladal ovocné sady a škôlky a pod.). V lokalite Drieňová medzi Ďurčinou a Rajcom vznikol ovocný sad - spolu 150 stromov starých odrôd jabloní, hrušiek, sliviek, drienok, aj ďalších, menej známych druhov drevín. Pribudnú tu lavičky a infopanel. Pokračovať chceme aj v revitalizácii bývalej farskej záhrady v Rajci, kde doplníme malý ovocný sad. Zaštepili sme aj vrúble hrušky vyšľachtenej Zaymusom. Výsadbou aj ďalšími (nielen ekovýchovnými) aktivitami chceme u verejnosti vzbudiť záujem o staré odrody, ovocné sady, podporiť dobrovoľníctvo, spestriť krajinu, spojiť historické a prírodné hodnoty, upozorniť na regionálne zaujímavosti. 

 Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a. s., v rámci programu Zelené oázy.