Renetka a Jonatánka

Naše jesenné plány s výsadbou stromov a ďalšími ovocinárskymi aktivitami sme zniekoľkonásobili vďaka projektu Renetka a Jonatánka. Tento náš projektový zámer realizujeme v mesiacoch október - december 2016 vďaka podpore partnera projektu, ktorým je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Projekt s večerníčkovým názvom Renetka a Jonatánka (takto sa volali dve jabĺčka v rozprávke) zahŕňa výsadbu stromov pri ceste do Porubskej doliny, v sade na Drienovej aj v areáli Katolíckej spojenej školy v Rajci. S výsadbou spojíme kurz výsadby stromov, chystáme aj večernú prezentáciu pre dospelých, tvorivé dielne a ekovýchovný program pre deti. Ďalšie aktivity budú súvisieť s Romualdom Zaymusom - príprava publikácií o tomto rajeckom rodákovi a významnom ovocinárovi. Vydáme tiež príručku k výsadbe stromov v duchu tradičného ovocinárstva.

Bližšie informácie priebežne na tejto stránke.