Po brigáde - ĎAKUJEME!

Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko sa v júli opäť stala miestom s vysokou koncentráciou dobrovoľníkov. Brigáda je už tradíciou, tento rok ju zorganizovali OZ Tilia v spolupráci so Správou NP Malá Fatra a firmou Skalka Šuja, s.r.o. Najviac ochotných brigádnikov sa stretlo v piatok a sobotu 20. – 21. 7. 2018. Na Šujskom rašelinisku aj v okolitých mokradiach pokosili, pohrabali a poodvážali trstinu a iné rastliny, ktorými zarastajú zamokrené plochy. V ďalšie dni sme ešte vyzbierali odpadky a dokončili niektoré práce.

Zmenou vodného režimu, melioráciami, chemizáciou v okolitej krajine, ťažbou rašeliny a ďalšími zásahmi sa postupne rašelinisko mení, a donedávna voľné vodné plochy sú zarastené trstinou. Stráca sa tak pôvodný biotop, ubúdajú niektoré druhy chránených rastlín a živočíchov, trstina a dreviny odčerpávajú vodu. Preto je manažment územia (t. j. pravidelné kosenie, hrabanie a odvoz trstiny a náletových rastlín)  spôsobom, ako zachovať vzácne slatinné rašelinisko aj s jeho druhovou rozmanitosťou.

Ďakujeme všetkým 50 dobrovoľníkom, ktorí sa počas júla zúčastnili na dobrovoľníckych brigádach, aj tým, ktorí zabezpečili materiál, občerstvenie, fotodokumentáciu a propagáciu akcie. Kvalitné náradie a pracovné pomôcky pre dobrovoľníkov sme zakúpili vďaka podpore z Nadácie Kia Motors Slovakia - ďakujeme!
Za dobrovoľnícku pomoc ďakujeme OZ Prales, firme Adient, Žilina, a členom stráže prírody Správy NP Malá Fatra. 

Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko nie je prístupná verejnosti. Výnimkou sú manažmentové práce v území zastrešené strážou prírody a pracovníkmi Správy NP Malá Fatra, ktorí majú chránené územie v pôsobnosti. Preto je účasť na dobrovoľníckej brigáde príležitosťou nazrieť do rašeliniska, ale tiež možnosťou stretnúť nadšencov pre prírodu a prispieť k záchrane vzácnej mokrade. 

Fotografie z brigád nájdete na tomto linku, autori: K. Uhlárik, E. Ondrová, P. Racko.