Bodka za projektom

Projekt Učíme sa vonku, učíme sa so starkými, sme ukončili. Učením sa vonku, a so starkými :-).  Pripravená pôda, zasadené cibuľoviny aj hrebíčky, kvety nás budú tešiť budúci rok. Jesenné zahradníčenie s prvákmi bolo bodkou za desiatkami stretnutí a dobrovoľníckych brigád. 

Ovocinárske kurzy, pečenie chleba, košikársky víkend i pletenie z pedigu. Hľadanie a testovanie lokalít na učenie vonku, výstavba altánku v záhrade za pastoračným centrom. Množstvo krásnych momentov, veľa vydarených aktivít, občas však neúspechy a márne pokusy. Testovanie súdržnosti už pri hlasovaní o projektoch. Spokojné deti, unavení rodičia, nadšení starkí. Náročný a dlhý projekt, ktorý je - veríme - len začiatkom učenia sa našich detí vonku.

Vďaka všetkým dobrovoľníkom a pomocníkom za pomoc a spoluprácu.

Projektové aktivity sme realizovali vďaka grantovej podpore Nadácie VÚB. Ďakujeme za dôveru!