Ekovýchovné materiály

Vytvoriť krajšie a lepšie miesto pre život – o to sa od začiatku svojimi aktivitami snažia členovia OZ Tilia. Environmentálna výchova, ochrana prírody a životného prostredia nie sú pre nás len slová, ale každý z nás sa snaží aspoň troškou prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Pre vás, ktorí máte podobné zmýšľanie, sme na týchto stránkach uložili zopár nápadov, ako realizovať environmentálnu výchovu v škole, mimo školy alebo len tak doma. Ide len o pracovné verzie, a dodnes sme sa nestihli venovať ich aktualizácii, doriešeniu bibliografických zdrojov a pod. Aspoň pre inšpiráciu ich ponúkame na stiahnutie (dokiaľ nebudú tie "nové"):

Dokumenty k dispozícii:

Tajuplná voda

Aktivity na tému voda

Materiál k triedeniu odpadov

Aktivity na tému odpady

Plagát k separovanému zberu

Ekovýchovný materiál o mravcoch

Aktivity na tému stromy