Lipy pri kostole v Rajci - v rukách arboristov

Chceme, aby ku kostolu v Rajci aj naďalej patrili lipy. Niektoré z nich majú už 170 rokov. Veríme, že  ďalšie stovky rokov bude vďaka nim pri kostole príjemne. Tieň, tlmenie hluku z dopravy, dobrá mikroklíma, spev vtáctva, biotop pre hmyz, estetická funkcia... Pri množstve pozitív existencie stromov je potrebné, aby boli bezpečné, neohrozovali chodcov a autá padajúcimi konármi, aby lipám nepresychali koruny a boli v dobrom zdravotnom stave.

Už v roku 2010 ošetril stromy pri kostole v Rajci arborista Juraj Seidl. Tento rok, v stredu 8. 6. 2016,  Juraj Seidl s 3 kolegami stromy znovu ošetrili – bezpečnostný a zdravotný rez zrealizovali v 11 lipách.  Navonok je na lipách viditeľná len malá zmena, ale na zemi po práci arboristov ostali hromady suchých a poškodených konárov. Stromolezeckou technikou preliezli všetky stromy konár za konárom a odstránili suché časti. U niektorých líp skrátili časť konárov kvôli posunu ťažiska koruny – takto čiastočne kompenzovali nevhodné zásahy na stromoch v minulosti.

Pri čistení priestranstva okolo kostola nám pomohli žiaci Katolíckej spojenej školy v Rajci. Okrem nosenia konárov do blízkosti štiepkovača mali príležitosť dozvedieť sa zaujímavosti o stromoch, o práci arboristu, pozrieť si ukážku stromolezectva a pod. Do korún stromov sme vyvesili nové hniezdne búdky pre vtáctvo. U troch stromov budeme tento rok ešte podrobnejšie skúmať ich zdravotný stav, resp. chceme v spolupráci s farnosťou zabezpečiť odborný posudok o tzv. prevádzkovej bezpečnosti stromov.

Vlastníkovi pozemku so stromami – Farnosti Rajec a jej správcovi vdp. Petrovi Hľuzákovi - ďakujeme za ochotu zachovať stromy pri kostole v takejto „nezničenej“ podobe. V súčasnosti to už nie je samozrejmosť...

Arboristické práce stromolezeckou technikou sú finančne náročná práca. Náklady spojené s ošetrením stromov sú pokryté zo zdrojov RKC Farnosť Rajec, OZ Tilia a súkromných donorov, ktorí sa rozhodli prispieť na dobrú vec. 

Za OZ Tilia práce organizačne zabezpečoval Ladislav Stehlík. Ďakujeme jemu a všetkým, ktorí pomohli finančne, manuálnou robotou a akoukoľvek ďalšou prácou pri tejto akcii. Vďaka Karolovi Uhlárikovi máme kvalitnú fotodokumentáciu. Foto nájdete tu:

Foto ošetrenie stromov – autor Karol Uhlárik

Janko Veselý o akcii informoval aj TV Severka – prišli a pripravili správu, nájdete ju tu:

Video – TV Severka – ošetrenie stromov