Netradičná turistika

Na prelome júna a júla sa členovia nášho združenia zapojili do turistického programu v Rajeckej doline trochu netradične. V dňoch 29.6. - 02.7. 2017 sa v Rajeckej Lesnej uskutočnil jubilejný 25. ročník celoslovenského turistického zrazu zrakovo postihnutých turistov.

Zrazu sa zúčastnilo 45 turistov zo 7 klubov z rôznych častí Slovenska. Trasérmi (takto funkciu pomenúva Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov) boli Karol Uhlárik a Matúš Stehlík. Navrhli trasy turistických prechodov, a následne počas dvoch dní aj viedli účastníkov po týchto trasách. Karol popritom stihol aj fotografovať: